Tùy thuộc vào thiết kế và chất liệu quý khách hàng cung cấp. Để đảo bảo nhất cho chất lượng sản phẩm, Tân Lộc có những quy trình bắt buộc vì thế thời gian sẽ kéo dài hơn so với các đơn vị khác ạ.