Nội Thất Tân Lộc sản xuất nội thất theo yêu cầu của khách hàng từ kiểu dáng đến chất lượng. Các vật tư cam kết đúng với yêu cầu khách hàng. Vật tư nhập khẩu sẽ có C/O CQ đúng với những thỏa thuận ban đầu.